Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή λύσεων ανάλογα με τις ανάγκες ή προσδοκίες του πελάτη μέσω μεμονωμένων συνεδριών τουλάχιστον δύο επισκέψεων ή ολοκληρωμένων προγραμμάτων με ένα συμφωνημένο αριθμό επισκέψεων.
Η πρώτη επίσκεψη διάρκειας 60 λεπτών περιλαμβάνει ένα πλήρες διατροφικό, ιατρικό ιστορικό, ανάλυση σύστασης σώματος, λιπομέτρηση, αξιολόγηση φυσικής κατάστασης, καταγραφή συνηθειών δραστηριοτήτων και μέτρηση βασικού μεταβολισμού.
Η δεύτερη επίσκεψη διάρκειας 30 λεπτών περιλαμβάνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πρώτης επίσκεψης, προσδιορισμός στόχου, εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής ή διαιτολόγιο (συντήρηση, δίαιτα) και συμβουλές ισορροπημένης διατροφής.
Παχυσαρκία
Λιπομετρήσεις
Διατροφικές συνήθειες
Δείκτης Σύστασης Σώματος