Στοιχεία επικοινωνίας Κανέλλου Παρασκευή
ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙKΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ RMR
Η εξέταση αυτή γίνεται με τη συσκευή έμμεσης θερμιδομετρίας Fitmate. Έτσι υπολογίζεται ο Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας βάσει του οξυγόνου που καταναλώνει το άτομο μέσα σε 10-15 λεπτά.
Η μέτρηση της κατανάλωσης οξυγόνου, αντί για την χρήση εξισώσεων γενικού πληθυσμού, επιτρέπει την ακριβή εκτίμηση των ενεργειακών απαιτήσεων.
Απαραίτητες συνθήκες:
Να μην έχετε καταναλώσει φαγητό και υγρά για τουλάχιστον 4 ώρες πριν τη μέτρηση. Να μην έχετε καπνίσει για περισσότερο από 1 ώρα πριν τη μέτρηση. Να μην έχετε καταναλώσει αλκοόλ / καφέ τις τελευταίες 12 – 18 ώρες. Να μην έχετε κάνει έντονη φυσική δραστηριότητα τις τελευταίες 12 –18 ώρες.
Σημείωση
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό την επόμενη φορά που θα γίνει η εξέταση να τηρηθούν ακριβώς οι ίδιες συνθήκες π.χ. αν έχετε έρθει στο γραφείο με τα πόδια, να κάνετε το ίδιο και κατά την επόμενη μέτρηση. Ιδανικά θα πρέπει να πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις.
Με τον τρόπο αυτό τα δεδομένα θα είναι ακριβή και συγκρίσιμα.