Διαβήτης (Συμπτώματα, όρια σακχάρου στο αίμα)
Κοινά συμπτώματα : Πείνα, κόπωση, αυξημένη συχνότητα ούρησης, δίψα, ξηροστομία, φαγούρα στο δέρμα, θολή όραση
Φυσιολογικές τιμές για το σάκχαρο αίματος (> 20 χρόνων):
Σάκχαρο νηστείας: Κάτω από 100 mg/dL
Πριν από το γεύμα: Μεταξύ 70 mg/dL και 130 mg/dL
Μετά το γεύμα (1-2 ώρες): Κάτω από 180 mg/dL
Πριν από άσκηση: Αν παίρνετε ινσουλίνη, τότε πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mg/dL
Όταν πέφτετε για ύπνο: Μεταξύ 100 mg/dL και 140 mg/dL