Ευερέθιστο έντερο (σπαστική κολίτιδα):
Το σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου (ΣΕΕ), είναι γνωστό και σαν σπαστική κολίτιδα ή κολίτιδα. 
Κριτήρια διάγνωσης :
Τα κριτήρια της Ρώμης για τη διάγνωση του ΣΕΕ περιλαμβάνουν τα εξής: 
Πόνος ή δυσφορία στην κοιλιά για διάστημα τουλάχιστον 12 εβδομάδων συνολικά κατά τον προηγούμενο χρόνο που ανακουφίζεται με την αφόδευση και 
α) συνδυάζεται με αλλαγή της σύστασης των κοπράνων 
β) συνδυάζεται με αλλαγή της συχνότητας των κενώσεων   
Δυο ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα (κάνουν πιο βέβαιη τη διάγνωση) 
1) αλλαγή της συχνότητας των κενώσεων (περισσότερες από 3 ημερησίως ή λιγότερες από 3 την εβδομάδα) 
2) αλλαγή της σύστασης των κοπράνων (σκληρά, μαλακά, πολτώδη) σε περισσότερες από το 1/4 των κενώσεων
3) παρουσία βλέννης σε περισσότερες από το 1/4 των κενώσεων αίσθημα κοιλιακής διάτασης ή μετεωρισμού (φούσκωμα).