Άγγελος Ν. Μανίνος / Σύμβουλος Επιχειρήσεων / Παπαρρηγοπούλου 6Στ, Περιστέρι, 6944 153404, 2105721332, angelom@otenet.gr
Συστήματα Διαχείρισης ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, GDPR, DPO, Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Προστασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, οργάνωση φαρμακαποθήκης, τεχνικός ασφάλειας, μελέτες, άδειες, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κ.α.